Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Bilgi Güvenliği Politikamız

Merkas Tekstil A.Ş. olarak amacımız; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak şirketimiz faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan her formdaki bilgi varlığının, lokasyonların ve süreçlerin güvenliğinin sağlanmasıdır.

Bu amaca ulaşmak için;

• Bilgi güvenliği konularında yasaların, standartların ve prosedürlerimizin öngördüğü şartları yerine getirmeyi ve aşmayı,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini TS/ISO 27001:2013’e göre yönetmeyi,
• Bilgi güvenliğinin ihlaline ilişkin raporlamaların yapılabilmesi ve en kısa sürede aksiyonların alınması amacıyla, gerekli organizasyonel yapı, kaynak ve altyapının oluşturulmasının sağlanmasını,
• Bilgi varlıklarımızı korumak için, mevcut en iyi uygulamaları baz alarak varlıkların saklanması, iletilmesi, değiştirilmesi, erişilmesi, işlenmesi faaliyetlerini kontrol altına almayı, görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin kurulmuş olmasını sağlamayı,
• Bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı ve politikanın uygulamaya konmasında gereken kaynağı ve eğitimi sağlamayı,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyum ve sürekli iyileştirmeyi gözetmek için, kuruluş içi denetimlerde bulunmayı ve bunların sonuçlarını yönetimin gözden geçirme toplantılarında dikkate almayı,
• Tedarikçi ve müteahhit Firma seçiminde, onların ve alt yüklenicilerinin Bilgi Güvenliği performansını dikkate almayı ve onlarla BGYS konularında işbirliği içinde olmayı,
• BGYS konularında resmi kurum, kişiler ve ilgili vatandaşla yapıcı çalışma içinde olmayı,
• Güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın icra edilmesini
taahhüt etmekteyiz.

Genel Müdür

TÜRKİYE'NİN İLK ADL ÜRETİCİSİ!

Hassan group’un 1939’dan günümüze gelen nonwoven üretim geleneğine 2011 yılında dahil olan Merkas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. başta hijyen sektörü olmak üzere medikal, konfeksyon ve filtre gibi çeşitli sektörlerin nonwoven ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur.

BİZDEN HABERLER